Mapa serwisu

OPS Lipiany

|---Dane teleadresowe

|---Aktualności

|---Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

|---Pracownicy Ośrodka

|---Zarządzenia Kierownika

      |---Zarządzenia Kierownika OPS w 2015 r.

      |---Zarządzenia Kierownika OPS w 2016 r.

      |---Zarządzenia Kierownika OPS w 2018 r.

Informacje

|---Zapytania ofertowe

Regulaminy

|---Regulamin organizacyjny

Pomoc społeczna

|---Formy pomocy

|---Komu pomoc

|---Usługi opiekuńcze

|---Wymagane dokumenty

|---Akty prawne

Świadczenia rodzinne

|---Zasiłek rodzinny

|---Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

|---Zasiłek pielęgnacyjny

|---Świadczenie pielęgnacyjne

|---Specjalny zasiłek opiekuńczy

|---Świadczenie rodzicielskie

|---Akty prawne

|---Druki do pobrania

Fundusz alimentacyjny

|---Komu przysługuje

|---Okres otrzymywania świadczeń

|---Postępowanie

|---Akty prawne

|---Druki do pobrania

Dodatki mieszkaniowe

|---Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego

|---Akty prawne

|---Druki do pobrania

Dodatki energetyczne

|---Uprawnieni do dodatku energetycznego

|---Akty prawne

|---Druki do pobrania

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

|---Podstawowe informacje o programie

Karta Dużej Rodziny

|---Czym jest KDR

|---Czym jest Zachodniopomorska Karta Rodziny

|---Czym jest Zachodniopomorska Karta Seniora

Przemoc w rodzinie

|---Instytucje wspierające rodzinę

|---Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

|---Cel pracy Zespołu

|---Zadania Zespołu

|---Procedura " Niebieskie Karty "

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

|---Podstawowe informacje

Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci

|---Podstawowe informacje

|---Akty prawne

|---Druki do pobrania