Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Formy pomocy

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Pomoc pieniężna może być wypłacana jako:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy, na przykład na żywość, leki, opał, odzież,
 • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe, na przykład na leki,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 
 • wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę, które przyznał sąd.

 

Formy pomocy niefinansowej:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne, na przykład psychologiczne, rodzinne,
 • interwencja kryzysowa, na przykład natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, na przykład pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, na przykład dostosowana do rodzaju schorzenia i niepełnosprawności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Żaneta Białek 17-02-2016 10:07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Żaneta Białek 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gryka 10-05-2024 14:28:05