Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uprawnieni do dodatku mieszkaniowego

Ważne!!! Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wprowadzone uchwałą nr XXXI/249/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 maja 2021 r.


Od 1 lipca 2021 roku na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdza wysokość ponoszonych przez wnioskodawcę w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.


Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.


Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:

35 m2 - dla 1 osoby,

40 m2 - dla 2 osób,

45 m2 - dla 3 osób,

55 m2 - dla 4 osób,

65 m2 - dla 5 osób,

70 m2 - dla 6 osób.

 

Jakie dochody gospodarstwa domowego kwalifikują do przyznania dodatku mieszkaniowego?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 2.862,35 zł),

30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 2.146,76 zł).


Co stanowi dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych?

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Żaneta Białek 18-02-2016 13:57:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kuźmińska 07-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gryka 07-05-2024 10:44:08